Κάντε τις ιδέες σας λέξεις...


  • κορυφαία γλωσσική υπεροχή

  • εγγύηση τεχνικής ακρίβειας

  • αυστηρές επαγγελματικές γραμμές

  • λύσεις χαμηλού κόστους

Ποιότητα στο λόγο

Στην PLS η μετάφραση περνάει μέσα από πολλαπλά στάδια ελέγχου ποιότητας,

και το τελικό προϊόν είναι άψογο τεχνικά και οπτικά.

Επαγγελματικές μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες

Παράδοση σε οποιαδήποτε μορφή

Προσαρμογή και ευελιξία

Επικοινωνία και συνεννόηση

Υπηρεσία μίας στάσης (One-stop shop):

Θα παραλάβετε τη μετάφραση και θα τη χρησιμοποιήσετε ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ από μέρους σας.

Στην PLS συμβουλεύουμε και ενημερώνουμε τον πελάτη, διευκρινίζοντας από την αρχή την τελική μορφή του τελικού προϊόντος.

Στόχος μας η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.

Ως επαγγελματίες της γλώσσας, παρέχουμε ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών, στηρίζοντας τους πελάτες μας από την αρχική ιδέα έως και το τελικό προϊόν, έντυπο ή ηλεκτρονικό.

Μετάφραση - Διερμηνεία

Εκπαίδευση - Δημιουργία