ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

gallery/logo

Ομαδικά ή ατομικά μαθήματα ξένων γλωσσών για οποιοδήποτε επίπεδο

Υποστηρικτικό υλικό και βιβλία αναφοράς

Καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας

Μαθήματα γλωσσών κομμένα και ραμμένα στα μέτρα των μαθητών

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΤΥΧΙΑ

University of Cambridge ESOL: Proficiency (CPE), Advanced (CAE), First (FCE), Preliminary (PET) and Key (KET), IELTS, BEC, BULATS.

University of Michigan: ECCE, ECPE, ALCE

ETS: TOEIC, TOEFL, SAT, GRE