ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

Μεταφράσεις από και προς όλες τις γλώσσες

Διαδικασίες ελέγχου ποιότητας

Τεχνκές διαχείρισης αποδοτικότητας

Απρόσκοπτη παράδοση

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ - APOSTILLE

Χαμηλό τελικό κόστος / ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

gallery/process el

Πιστοποιημένες μεταφράσεις οικονομικών κειμένων, νομικών κειμένων, δικαστικών κειμένων, ιατρικές μεταφράσεις, τεχνικές μεταφράσεις, επιστημονικές μεταφράσεις. Σφραγίδες της Χάγης και επικυρώσεις αυθημερόν. Ισολογισμοί, Εμπορική Αλληλογραφία, Συμβάσεις, Συμφωνητικά Συνεργασίας, Καταστατικά Εταιρειών, Συμφωνητικά Διάθεσης, Συμφωνητικά μη Παράκαμψης, Συμφωνητικά Εμπιστευτικότητας, Τεχνικά Εγχειρίδια, Εγχειρίδια Χρήσης, Περιγραφές Προϊόντων, Αρχιτεκτονικά Σχέδια, Ιατρικές Αναφορές, Φάκελοι Ασθενών, Φυλλάδια Οδηγιών – Περιλήψεις Χαρακτηριστικών  Φαρμακευτικών Προϊόντων, Λογοτεχνικά Κείμενα, Harrington on Hold’em, Εργασίες, Διατριβές - Πτυχιακές

Ως επαγγελματίες της γλώσσας, παρέχουμε ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών, στηρίζοντας τους πελάτες μας από την αρχική ιδέα έως και το τελικό προϊόν, έντυπο ή ηλεκτρονικό.