Κάντε τις ιδέες σας λέξεις...


  • επικυρωμένες μεταφράσεις για κάθε χρήση

  • κορυφαία γλωσσική υπεροχή

  • εγγύηση τεχνικής ακρίβειας

  • αυστηρές επαγγελματικές γραμμές

  • λύσεις χαμηλού κόστους

Ποιότητα στο λόγο

Στην PLS η μετάφραση περνάει από πολλαπλά στάδια ελέγχου ποιότητας,

και το τελικό προϊόν είναι άψογο τεχνικά και οπτικά.

Επαγγελματικές μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες

Παράδοση σε οποιαδήποτε μορφή

Προσαρμογή και ευελιξία

Επικοινωνία και συνεννόηση

One stop shop (υπηρεσία μίας στάσης):

Θα παραλάβετε τη μετάφραση και θα τη χρησιμοποιήσετε ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ από μέρους σας.

Στην PLS συμβουλεύουμε και ενημερώνουμε τον πελάτη, διευκρινίζοντας από την αρχή την τελική μορφή του τελικού προϊόντος.

Στόχος μας η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.

Είμαστε επιστήμονες επαγγελματίες της γλώσσας και παρέχουμε ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών, στηρίζοντας τους πελάτες μας από την αρχική ιδέα έως και το τελικό προϊόν, έντυπο ή ηλεκτρονικό.

Μετάφραση - Διερμηνεία

Εκπαίδευση - Δημιουργία