Στην PLS δίνουμε έμφαση στην ποιότητα

Ο διερμηνέας στέκεται ή κάθεται δίπλα στον πελα΄τη, μεταφέροντάς του αυτά που λέγονται / ακούγονται, στη δική του γλώσσα. Μονόδρομη διερμηνεία, συνήθως συναντάται σε ομιλίες ή συνέδρια.

Ο διερμηνέας πραγματοποιεί συνεδριακή (βιντεο)κλήση με τον πελάτη και τους άλλους συναλλασσόμενους, μεταφέροντας  διαδοχικά στην αντίστοιχη γλώσσα όλα τα λεγο΄μενα, και βοηθώντας στην επικοινωνία μεταξύ τους.

Ο διερμηνέας χρησιμοποιεί καμπίνα διερμηνείας και ακουστικό εξοπλισμό ώστε να μεταφέρει αυτά που λέγονται / ακούγονται στους αποδέκτες, στη δική τους γλώσσα. Οι διερμηνείς απασχολούνται δύο-δύο, ανά ζεύγος γλωσσών.

Ο διερμηνέας συνοδεύει τον πελάτη σε κάθε εκδήλωση, μεταφέροντάς του στη γλώσσα του κάθε άκουσμα ή συνομιλία στα οποία πιθανόν να εμπλακεί.

Ψιθυριστή διερμηνεία

Τηλεφωνική διερμηνεία

Ταυτόχρονη διερμηνεία

Συναντήσεις, εκδηλώσεις, γεύματα

Επαγγελματική εργασία

 

Οι συνεργάτες που αναλαμβάνουν έργα διερμηνείας είναι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, διακριτικοί, καταρτισμένοι στο θέμα της συνάντησης / ομιλίας / εκδήλωσης, υπογράφουν συμφωνητικό εχεμύθειας και τηρούν πρωτόκολλα υγιεινής και ασφαλείας.

Τιμές

... ανά διερμηνέα, ανά ώρα απασχόλησης. Οι διερμηνείς εργάζονται έως 6 ώρες ημερησίως. Σε περίπτωση συνεδρίου άνω των 3 ωρών, απαιτούνται 2 ζευγάρια διερμηνέων ανά γλωσσικό ζεύγος.

από €50,00