Εξειδικευμένες μεταφράσεις

Στην PLS δίνουμε έμφαση στην ποιότητα

Τεχνικά κείμενα

Νομικά κείμενα

Χρηματοοικονομικά κείμενα

Κείμενα marketing

Ιατρικά κείμενα

Εγχειρίδια

κλπ.

Μετάφραση κειμένων με ορολογία.

Στη μετάφραση κειμένων με ορολογία χρησιμοποιούνται επαγγελματίες εξειδικευμένοι μεταφραστές, μεταφραστικές μνήμες, τεχνικές και λογισμικό ώστε να διασφαλίζεται η ομοιομορφία και η συνοχή. Κλιμακωτή χρέωση ανάλογα με τις επαναλήψεις, τον όγκο και το βαθμό δυσκολίας. Διαρκής επικοινωνία με τον πελάτη για την επιβεβαίωση των όρων που χρησιμοποιούνται. Τα μεταφράσματα ελέγχονται τεχνικά από επιστήμονες διορθωτές του εν λόγω κλάδου, ενώ ο τελικός επιμελητής ελέγχει τη μετάφραση πριν την παράδοση για γλωσσικά θέματα.

Επαγγελματική εργασία


Τα έγγραφα ή τα αρχεία που θα σας παραδώσουμε μπορούν να χρησιμοποιηθούν ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ από μέρους σας για το σκοπό που προορίζονται. 

Κορυφαίοι συνεργάτες στις γραφιστικές υπηρεσίες.

Χρήση μεταφραστικών μνημών και λογισμικού.

Τιμές

Πτυχία, βεβαιώσεις, ποινικά μητρώα, ταυτότητες, άδειες οδήγησης, διαβατήρια, άδειες παραμονής, αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων κλπ.

Από €0,04 ανά λέξη για μεταφράσεις γενικού περιεχομένου σε απλά κείμενα, π.χ. επιστολές, περιγραφικά κείμενα ή κείμενα παρουσίασης.

Από €0,07 ανά λέξη για μεταφράσεις ειδικού περιεχομένου σε κείμενα με ειδικούς όρους π.χ. τεχνικές, ιατρικές μεταφράσεις.

από €10,00

από €0,04

από €0,07