Μετάφραση

Στην PLS δίνουμε έμφαση στην ποιότητα

Η μεταφραστική μας ομάδα αποτελείται από καταξιωμένους επαγγελματίες στις γλώσσες.

Από το 1991 καλύπτουμε τους τομείς της μετάφρασης, της διερμηνείας και της επεξεργασίας κειμένων, αλλά και ευρύτερα της διδακτικής, της γλωσσολογίας και της λογοτεχνίας.

Όλοι οι συνεργάτες εργάζονται στη μητρική τους γλώσσα. Όλοι οι διορθωτές είναι εξειδικευμένοι ανά κλάδο. Όλοι οι επιμελητές είναι επιστήμονες στα πεδία τους.

Μεταφράσεις νομικές,

μεταφράσεις ιατρικές,

μεταφράσεις οικονομικές,

μεταφράσεις τεχνικές,

μεταφράσεις πτυχίων και πιστοποιητικών,

επικυρώσεις αυθημερόν,

Apostille

01

02

03

04

Επαγγελματική εργασία


Τα έγγραφα ή τα αρχεία που θα σας παραδώσουμε μπορούν να χρησιμοποιηθούν ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ από μέρους σας για το σκοπό που προορίζονται. 

Κορυφαίοι συνεργάτες στις γραφιστικές υπηρεσίες.

Χρήση μεταφραστικών μνημών και λογισμικού.

Τιμές

Πτυχία, πιστοποιητικά, , διπλώματα, βεβαιώσεις, ποινικά μητρώα, ταυτότητες, άδειες οδήγησης, διαβατήρια, άδειες παραμονής, αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων κλπ.

Από €0,04 ανά λέξη για μεταφράσεις γενικού περιεχομένου σε απλά κείμενα, π.χ. επιστολές, περιγραφικά κείμενα ή κείμενα παρουσίασης.

Από €0,07 ανά λέξη για μεταφράσεις ειδικού περιεχομένου σε κείμενα με ειδικούς όρους π.χ. νομικές, οικονομικές, τεχνικές, ιατρικές μεταφράσεις.

από €10,00

από €0,04

από €0,07