Μεταφράσεις πιστοποιητικών

Στην PLS δίνουμε έμφαση στην ποιότητα

Πτυχία

Βεβαιώσεις

Ποινικά μητρώα

Ληξιαρχικές πράξεις

Διαβατήρια

Διπλώματα

κλπ.

Μετάφραση τυποποιημένων κειμένων.

Η μετάφραση βεβαιώσεων, πτυχίων, δημόσιων εγγράφων κλπ. γίνεται απλά και γρήγορα μέσω email. Εσείς έρχεστε στο γραφείο μόνο μία φορά για την παραλαβή των μεταφράσεων, οι οποίες είναι επικυρωμένες και ως γνήσια αντίγραφα, έτοιμες να χρησιμοποιηθούν ενώπιον των αρχών χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια από εσάς.

ΔΩΡΕΑΝ μετάφραση Apostille

ΔΩΡΕΑΝ αντίγραφα


Επαγγελματική εργασία

 

Τα έγγραφα ή τα αρχεία που θα σας παραδώσουμε μπορούν να χρησιμοποιηθούν ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ από μέρους σας για το σκοπό που προορίζονται. 

Κορυφαίοι συνεργάτες στις γραφιστικές υπηρεσίες.

Χρήση μεταφραστικών μνημών και λογισμικού.

Τιμές

Πτυχία, βεβαιώσεις, ποινικά μητρώα, ταυτότητες, άδειες οδήγησης, διαβατήρια, άδειες παραμονής, αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων κλπ.

Από €0,04 ανά λέξη για μεταφράσεις γενικού περιεχομένου σε απλά κείμενα, π.χ. επιστολές, περιγραφικά κείμενα ή κείμενα παρουσίασης.

Από €0,07 ανά λέξη για μεταφράσεις ειδικού περιεχομένου σε κείμενα με ειδικούς όρους π.χ. τεχνικές, ιατρικές μεταφράσεις.

από €10,00

από €0,04

από €0,07