Ποιοι είμαστε

Η μεταφραστική μας ομάδα αποτελείται από καταξιωμένους επαγγελματίες στις γλώσσες. Από το 1991 καλύπτουμε τους τομείς της μετάφρασης, της διερμηνείας και της επεξεργασίας κειμένων, αλλά και ευρύτερα της διδακτικής, της γλωσσολογίας και της λογοτεχνίας. Όλοι οι συνεργάτες εργάζονται στη μητρική τους γλώσσα. Όλοι οι διορθωτές είναι εξειδικευμένοι ανά κλάδο. Όλοι οι επιμελητές είναι επιστήμονες στα πεδία τους. 

Η διδακτική μας ομάδα αποτελείται από έμπειρους καθηγητές, οι οποίοι είναι άριστα καταρτισμένοι στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, γνώστες του αντικειμένου τους και άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι προς τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Πέραν του βασικού τους πτυχίου, παρακολουθούν συνεχώς σεμινάρια διδακτικής και βελτίωσης των ικανοτήτων τους.

Η δημιουργική μας ομάδα αποτελείται από επαγγελματίες γραφίστες, κατασκευαστές ιστοσελίδων, ανθρώπους των τεχνών, έμπειρους χρήστες γραφιστικών προγραμμάτων στους Η/Υ (InDesign, Photoshop, CorelDraw), ενώ υποστηρίζεται από ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών με μηχανήματα και εγκαταστάσεις τελευταίας τεχνολογίας, όπου η ιδέα παίρνει την τελική της μορφή.